Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιούρη, Αικατερίνη N., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Ορυκτολογική και γεωχημική περιβαλλοντική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή Φιλίππων, Ν. Καβάλας = Mineralogical and geochemical environmental research in the wider area of Philippoi, Kavala Prefec.
    Περίληψη  PDF