Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ποξαμάτη, Αλέκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα