Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ψαράς, Αλέξανδρος Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συγκριτική μελέτη πλουτωνικών πετρωμάτω ν και οφθαλμογνευσιων από τον Ανατολικό Βαρνούντα (Δυτική Μακεδονία)
    Περίληψη  PDF