Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαχριστοδούλου, Αλέξανδρος Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα Μάρμαρα του Ν. Δράμας : γεωλογία του Ν. Δράμας, Εμπορικοί Τύποι και Βιομηχανία του Μαρμάρου = Marbles of Drama: geology of Drama, Industry and Commercial Marble Types.
    Περίληψη  PDF