Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατρούγκα, Αλίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα