Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατρούγκα-Αποστόλοβα, Αλίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στη μελέτη της εξατμισοδιαπνοής στην περιοχή του Νέστου με τη χρήση περιοχικών κλιματικών μοντέλων
    Περίληψη  PDF