Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρούφη, Αμαλία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα