Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαδάς, Αναστάσιος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στρωματογραφική και Μαγνητοστρωματογραφική μελέτη της θέσης Κρήμνη-3, Μυγδονία λεκάνη = Stratigraphic and Magnetostratigraphic study on the Krimni-3 locality, Mygdonia basin.
    Περίληψη  PDF