Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατσακίδου, Αναστασία Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική έρευνα και συνθήκες ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς = Hydrogeological research and water supply in the Municipality of Kilkis.
    Περίληψη  PDF