Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσίδου, Αναστασία Πρόδρομος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα