Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Συκιώτη, Αναστασία Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη και στατιστική ανάλυση της διάρκειας των εποχών στον Ευρωπαϊκό χώρο = On the study and the statistical analysis of the season time-length over the European region
    Περίληψη  PDF