Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βορρία, Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της επίδρασης των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στις αλλαγές των εποχών με τη χρήση περιοχικών κλιματικών προσομοιώσεων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. = Study of climate change impact on the onset of seasons woth the use of regional climate simulations for the region of Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF