Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκεμέ, Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις με βάση τις πανίδες σαρκοφάγων του ανώτερου Μειοκαίνου της Μεσογείου
    Περίληψη  PDF