Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σάκαλη, Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συγκριτική μελέτη μεταξύ διδακτικών ενοτήτων της σχολικής γεωγραφίας με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α/θμιας - Β/θμιας εκπαίδευσης. Μία αναφορά στη διδασκαλία των ποταμών και λιμνών της Ελλάδας
    Περίληψη  PDF