Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γάκης, Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2002 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωμορφολογική, ιζηματολογική και περιβαλλοντική εξέλιξη του χειμάρρου Ξηροποτάμου – Δοξάτου στην λεκάνη της Δράμας.
    Περίληψη  PDF