Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πασχαλίδου, Ανθή Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη των τομών κατά μήκος της ακτής Μακρύγιαλου Πιερίας = Stratigraphic and Paleo-environmental study of the outcrops along the coastal area of Makrigialos Pierias.
    Περίληψη  PDF