Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαρνάβα, Αντριανή Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεκτονική ανάλυση της ευρύτερης περιοχής των ρηγμάτων της Γεράσας και Αρακαπά στην νοτιοδυτική Κύπρο
    Περίληψη  PDF