Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βότσης, Αντώνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διακλάσεις και ρήγματα: μικροτεκτονικές δομές σε διακοσμητικά πετρώματα κτιρίων του Α.Π.Θ.
    Περίληψη  PDF