Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασαλάκης, Αντώνιος Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα