Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλάκος, Απόστολος Χρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μεθοδολογία αποτύπωσης και αξιολόγησης της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς κατά την κατασκευή σηράγγων για την επιλογή των απαιτούμενων μέτρων υποστήριξης σύμφωνα με τον γεωτεχνικό σχεδιασμό. Εφαρμογή στην υπό κατασκευή σήραγγα Κρυσταλλοπηγής, Εγνατίας
    Περίληψη  PDF