Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλάκος, Απόστολος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα