Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσάνθου, Αργύρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα