Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάνου, Αρετή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2001 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Φασματική ανάλυση σεισμικών καταγραφών με εφαρμογή στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού Κοζάνης – Γρεβενών (1995)
    Περίληψη  PDF