Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αυγερινάς, Αστέριος Β., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματική της πελαγονικής ζώνης στη Βόρεια Ελλάδα = Deformation and kinematics analysis of the pelagonian zone in Northern Greece.
    Περίληψη  PDF