Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητριάδου, Αφροδίτη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών.Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυπλοκα Συστήματα και Δίκτυα, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Το άγχος για τα μαθηματικά στους φοιτητές των εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων
    Περίληψη  PDF