Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πουρσανίδης, Αχιλλέας Ιωάαννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα