Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλάχος, Βάιος Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εργαστηριακή προσομοίωση των συνθηκών διάτμησης εδαφών σε ακόρεστες συνθήκες
    Περίληψη  PDF