Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σιδηροπούλου, Βαρβάρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στρωματογραφική ανάλυση των κύκλων ιζηματογένεσης της τομής Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF