Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασιάδης, Βασίλειος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των κάτω Πλειστοκαινικών προβοσκιδωτών της θέσης Απολλωνία-1, Μυγδονία λεκάνη, Ελλάδα
    Περίληψη  PDF