Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαχαραλάμπους, Βασίλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η επίδραση της γεωμορφολογίας και της υδρογραφίας στο πλημμυρικό επεισόδιο της 9ης Οκτωβρίου στην παράκτια ζώνη Βρασνών Νομού Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF