Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευστρατίου, Βασιλική Γρηγόριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα