Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πανάγου, Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρολογική και γεωχημική μελέτη της ΒΑ Χαλκιδικής με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
    Περίληψη  PDF