Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Προγκάκη, Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Κινηματική της παραμόρφωσης της ζώνης Βοιωτίας στο όρος Ελικών, (Στερεά Ελλάδα).
    Περίληψη  PDF