Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρουσοπούλου, Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα