Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πλουμούδη, Βενετία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρολογική έρευνα και στοιχεία υδροδότησης των δημοτικών ενοτήτων Ασπροβάλτας και Σταυρού
    Περίληψη  PDF