Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαννούλια, Γεωργία Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα