Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σύρμας, Γεώργιος Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανάλυση βροχοπτώσεων στον ελληνικό χώρο με βάση δεδομένων eranalysis (ERA 5) = Analysis of rainfall in the Greek area based on reanalysis data (ERA 5).
    Περίληψη  PDF