Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργιάδης, Γεώργιος Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Γεωλογική δομή και τεκτονική ανάλυση του Τεκτονικού Καλύμματος του Βερμίου = Geological structure and structural analysis of the Vermion Nappe.
    Περίληψη  PDF