Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεκουτσίδης, Γεώργιος Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εντοπισμός ιχνών αεροσκαφών από δορυφορικά δεδομένα και εκτίμηση των ευνοϊκών ατμοσφαιρικών συνθηκών = Detection of Jet aircraft contrails from satellite data and estimation of favorable atmospheric conditions.
    Περίληψη  PDF