Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαζαρίδης, Γεώργιος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Μελέτη της ανωμειοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης σπονδυλωτών της Κρυοπηγής και άλλων θέσεων της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Συστηματική, ταφονομία, παλαιοοικολογία, βιοχρονολόγηση
    Περίληψη  PDF