Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παζάρας, Γεώργιος Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της επαφής Βασικών διεισδύσεων σε Μεταϊζήματα της Περιροδοπικής Ζώνης, Ν. Θεσσαλονίκης = Study of the Contact between Mafic Intrusions and Metasedimentary rocks of the Circum Rhodope Belt, Perfecture of Thessaloniki, Greece.
    Περίληψη  PDF