Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαστέργιος, Γεώργιος Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2003 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και τοξικά ιχνοστοιχεία σε επιλεγμένες περιοχές του Ν. Καβάλας.
    Περίληψη  PDF