Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βένερος, Γεώργιος Στ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υπολογισμός παράμετρων σεισμικότητας σε τεκτονικές δομές τύπου Χιλής και τύπου Μαριάννων
    Περίληψη  PDF