Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ραμπότας, Γεώργιος Χρίστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκτίμηση μελλοντικών τιμών βτοχοπτώσης και θερμοκρασίας, στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση REGCM δεδομένων για τη περιχή Βεγορίτιδας = Future calculation of rainfall and tempereture, statistics and analysis, evaluation of reg-cm data for Vegoritida lake.
    Περίληψη  PDF