Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαράντης, Γεώργιος Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ψηφιοποίηση γεωλογικού χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250000 σε περιβάλλον GIS ανοιχτού κώδικα
    Περίληψη  PDF