Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλείου, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα