Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γελαδάρης, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής των γεωτρήσεων ύδρευσης του Δήμου Τρικκαίων
    Περίληψη  PDF