Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργιάδης, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογική – τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση – μελέτη και συνθήκες ευστάθειας πρανών στο τμήμα «Καστανιά» της εθνικής οδού Βέροιας – Κοζάνης (Όρος Βέρμιο)
    Περίληψη  PDF