Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργιάδης, Γεώργιος, Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα