Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σωτηριάδης, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογική δομή της περιοχής του Όρους Άγκιστρου βόρεια του Ν.Πετριτσίου (Νομός Σερρών)
    Περίληψη  PDF